Spring naar inhoud
Home Drechtsteden Economisch profiel

Economisch profiel

De Drechtsteden streven naar een versterking van de concurrentiepositie en het behoud van een leefbare woonomgeving. De ruimtelijke economische visie zet in op een herontdekking van de Drechtstedelijke identiteit en een nieuwe oriëntatie op de scharnierfunctie van de regio. In 2020 hebben de Drechtsteden zich ontwikkeld tot een complete, leefbare en samenhangende stadsregio met het water en de oevers als bindende en onderscheidende kwaliteit. De kansen voor de Drechtsteden liggen in de oevers, in de bereikbaarheid van de regio, de herontdekking van het water en het creëren van een gezond en volledig werk- en leefmilieu.
 
De Drechtsteden leggen hun doelstellingen vast in meerjarenprogramma’s. In het programma voor de periode tot en met 2010 zetten de Drechtsteden in op een kwalitatieve woonomgeving en een sterke concurrentiepositie. Dit betekent:
 • Bevordering werkgelegenheid
 • Verbetering ondernemersklimaat
 • Versterking kansrijke sectoren
 • Versterking van het onderwijs
 • Aanbieden van voldoende kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen en kantorenlocaties
 • Versterken innovatief vermogen van het bedrijfsleven
 • Bevordering van een breed gedifferentieerde economische structuur
 • Vernieuwing van de industriële sector en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid
 • Verbeteren regionaal profiel en imago
Regionale doelstellingen economie
De gemeenten in de Drechtsteden maken op regionaal niveau economisch beleid. Doelstellingen en projecten zijn geformuleerd in het Regionaal Meerjarenplan Drechtsteden.
Centrale doelstellingen zijn:
 • Ontwikkeling regio Drechtsteden als strategische partner in de Randstad en specifiek in de Zuidvleugel
 • Gezamenlijke uitvoering en sturing gebiedsontwikkeling
 • Verbreden economische structuur
 • Verbeteren bereikbaarheid
 • Uitbreiden werkgelegenheid
 • Actualiseren bedrijventerreinen en kantorenlocaties