Spring naar inhoud
Home Kent u het DelTri Platform al?

Kent u het DelTri Platform al?

Het DelTri Platform is een regionaal samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een maritieme en logistieke topregio, gekoppeld aan de Mainport Rotterdam. De naam DelTri staat voor:

  • de drie samenwerkende regio’s: Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant in de Rijn/Maas Delta
  • de drie urgente opgaven die in deze samenwerking worden opgepakt: economie, bereikbaarheid en leefkwaliteit
  • de tripartiete samenwerking tussen overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, die hiermee wordt mogelijk gemaakt.

Achtergronden en afspraken
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest van het DelTri-platform. Tijdens deze bijeenkomsten hebben drie opgaven centraal gestaan, namelijk ruimtegebruik, mobiliteitsmaatregelen en arbeidsmarktbeleid. Wilt u meer weten over de achtergronden van DelTri en de afspraken die in de bijeenkomsten zijn gemaakt? Lees dan hier verder.