Spring naar inhoud
Home Over ROM-D Beleid en projecten

Beleid en projecten

De Drechtsteden formuleren het beleid van de ROM-D en zijn opdrachtgever van de ontwikkelings-maatschappij.

Voor de komende jaren zijn 14 projecten aangewezen die door de ROM-D worden uitgevoerd. Enkele projecten zijn al bij de ROM-D ondergebracht. De overige projecten doorlopen een procedure, waarin de betrokken gemeenten en de ROM-D tot overeenstemming komen over de invulling en uitvoering van deze projecten.

Is deze procedure afgerond, dan worden die projecten op basis van die uitkomst uitgevoerd. De Regionale Raad Drechtsteden bepaalt wanneer een bedrijventerrein aan de ROM-D voor uitvoering wordt overgedragen. Na uitvoering van een project is de taak van de ROM-D ten einde en wordt het beheer overgedragen aan de gemeente(n).