Spring naar inhoud
Home Start Bouwrijp maken genieterrein

Start Bouwrijp maken genieterrein

In de komende maanden wordt in opdracht van de ROM-D gewerkt op het Genieterrein.
Bartels B.V. uit Moerstraten start op 29 augustus as. met de werkzaamheden. Een groot deel van het terrein wordt gesaneerd , de riolering wordt aangebracht en het terrein wordt op de gewenste hoogte gebracht.
De werkzaamheden , onder directie van het Ingenieursbureau Drechtsteden, zijn begin december afgerond.
De kavels, waarvoor koopovereenkomsten zijn gesloten, zullen dan geleverd worden aan de kopers. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar, die na december snel geleverd kunnen worden. Informatie over deze kavels kan verkregen worden bij de projectmanager, mw. L. Bijnagte, telefoon 078 – 770 2902.