Spring naar inhoud
Home Vestigingslocaties Ambachtsezoom

Ambachtsezoom

Ambachtsezoom
Omschrijving
Aan de zuidkant van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt een nieuw duurzaam bedrijventerrein ontwikkeld.
Er is behoefte aan een goed ontsloten terrein dat vooral voor lokale en regionale ondernemers ruimte biedt voor arbeidsintensieve bedrijvigheid. Hierbij valt te denken aan gemengde bedrijfsruimten, kleinschalige kantoren en combinaties daarvan.
Het streven is erop gericht om met het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein een representatieve groene entree te realiseren voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
 
Locatie
Bedrijventerrein Ambachtsezoom is gelegen aan de zuidzijde van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het gebied wordt ingesloten door de bebouwde kom van Hendrik-Ido-Ambacht, de VINEX-locatie Volgerlanden, de bebouwde kom van Zwijndrecht en rijksweg A16. De oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt bruto circa 30 hectare. 

 Ambachtsezoom

Beschikbaarheid
Het terrein komt medio 2018 beschikbaar.
 
Bestemming
Een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.
 
Stedenbouwkundige uitgangspunten
Er is voor het gebied een stedenbouwkundig plan opgesteld.
Een van de eisen in dat plan is dat de nieuwe bestemming recht doet aan de historie en de identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht. Deze polder is altijd een ‘werkpolder’ geweest, dat moet zichtbaar zijn in het nieuwe uiterlijk. Daarnaast moet het groene karakter behouden blijven. Het bedrijventerrein wordt doorsneden door een brede tocht, die met omliggend oppervlaktewater wordt verbonden. De openbare ruimte krijgt een groene uitstraling, onder andere door een rietkraag, groene werkkamers en woon- en werktuinen.
De te vestigen bedrijven krijgen groene daken die een waterbergende functie hebben: hemelwater wordt niet ineens afgevoerd, maar door verdamping gedeeltelijk gebruikt als natuurlijke airconditioning. Overig water wordt over een langere periode afgegeven aan de grond. Groene daken dragen dus bij aan een duurzame woon/werkomgeving. 
 
Voorzieningen
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een plan om Ambachtsezoom duurzaam te maken. Er is al een handboek duurzaamheid speciaal voor Ambachtsezoom beschikbaar.
Het park krijgt een eigen parkmanagement organisatie die ter plekke een optimale service en kwaliteit van de facilitaire diensten garandeert. Het design en de uitvoering van het plan zijn volledig gestoeld op Cradle to Cradle principes waarbij duurzaamheid leidend is.
Op het bedrijventerrein worden twee benzinestation gerealiseerd die ook andere vormen van energie aanbieden dan aardolie gerelateerd.
Er zullen gezamenlijke voorzieningen als een restaurant en vergaderaccommodaties worden ontwikkeld.
 
Bereikbaarheid
Het terrein ligt direct langs de A16 en is vanaf de afritten vanuit beide richtingen direct bereikbaar.
 
Prijzen
N.t.b. 
 

Links
www.h-i-ambacht.nl