Spring naar inhoud
Home Vestigingslocaties Bakestein

Bakestein

Omschrijving

BakesteinBakestein is een droog bedrijventerrein met een directe aansluiting op de A16 met een aantal prima zichtlocaties, wat vanaf 2003 in fases ontwikkeld is. Op Bakestein mogen zich bedrijven vestigen die passen in de milieucategorie 1 t/m 3. De kavelgrootte ligt standaard tussen de 1.500 en 7.000 m2. Zelfstandige kantoren en detailhandel zijn niet toegestaan. 
Op Bakestein zijn momenteel ongeveer zo’n 60 bedrijven actief aanwezig. Hierbij moet gedacht worden aan logistieke bedrijven, bouwondernemers, dakdekkers, productiebedrijven in de metaal en bouw, vleesverwerkende industrie, automobielbedrijven en loodsen voor op en overslag van producten en voorraad.

Bij de ontwikkeling van het terrein is gekozen voor een duurzame opzet met een ambitieus beeldkwaliteitplan. Concreet kunnen genoemd worden de natuur vriendelijke oevers, brede waterpartijen met bijbehorende beplanting en het borgen van de duurzame opzet door het aanstellen van een Parkmanagement organisatie.

Locatie

Bakestein is gelegen langs de A16 op de transportas Rotterdam-Antwerpen. Daarnaast zijn de A15 en A29 in een straal van enkele kilometers aanwezig. Er is daarnaast sprake van een goede lokale ontsluiting naar de andere bedrijventerreinen in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht.
 

 
Beschikbaarheid

In 2003 is de verkoop van de kavels gestart. In totaal is er 16,5 Ha aan uitgeefbaar terrein gerealiseerd. Hiervan is momenteel circa 10,5 Ha verkocht. In fase 1 zijn op 1 kavel na alle kavels uitgegeven. In fase 2 zijn nog circa 12 kavels uitgeefbaar waaronder nog twee A16 locaties. De afmeting van de kavels is in overleg tussen de 2.000 en 7.000 m2 vast te stellen.
 
Bestemming  

Het bedrijventerrein is vooral geschikt voor de vestiging van kleinschalige bedrijven in de productie- en/of handelssfeer met een maximum milieuhindercategorie van 3, die een behoefte hebben aan goede bereikbaarheid en een hoogwaardige uitstraling. Kantoren zijn in verband met het locatiebeleid alleen toegestaan als ondergeschikt onderdeel van andere bedrijvigheid.
De kavelgrootte ligt standaard tussen de 1.500 en 7.000 m2.
 
Stedenbouwkundige uitgangspunten

Het terrein is ingericht in zones, waarbij per zone aanvullende eisen zijn opgesteld. Deze eisen hebben betrekking op de bouwhoogte, bebouwingspercentage, parkeervoorziening, kavelafmeting, bebouwingsafstand tot perceelgrens en bouwen in/boven water.
 
Al deze voorwaarden zijn opgenomen in het beeldkwaliteitplan Bakestein.
PDF-bestandKlik hier om het beeldkwaliteitplan Bakestein te downloaden.
 
Bij de inrichting van Bakestein is uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau wat terug te vinden is in de inrichting van de buitenruimte en de aanstelling van Parkmanagement om dit te beheren.
 
Voorzieningen 

De vestigingslocatie is voorzien van parkmanagement, telecommunicatie (koper en glasvezel), lagedrukgasnet, midden- en laagspanningsnet, bewegwijzering, beveiliging en vrijliggende fietspaden op de hoofdwegen.  


Bereikbaarheid

De vestigingslocatie is goed bereikbaar gelegen langs de A16. Daarnaast zijn de A15 en A29 in een straal van enkele kilometers aanwezig. Er is daarnaast sprake van een goede lokale ontsluiting naar de andere bedrijventerreinen in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht.
 
Prijzen

Prijzen (€ 225,= /max. € 255,= per m2), prijspeil 2011
PDF-bestandKlik hier voor de algemene verkoopwaarden.
 
Links

http://parkmanagementbakestein.nl
www.zwijndrecht.nl