Spring naar inhoud
Home Vestigingslocaties Dordtse Kil IV

Dordtse Kil IV

Nieuw terrein
Droog terrein
Logistiek

Uitgave 2012-2020

Aan snelweg
Aan het spoor
Netto 65 ha

Het industrieterrein Dordtse Kil IV (65 ha) wordt ontwikkeld.
Het terrein is gelegen ten zuiden van het bedrijventerrein Dordtse Kil III richting Moerdijk direct langs de A16 en vormt daarmee de zuidelijke poort naar de Randstad.
De locatie is uitermate geschikt voor gemengde bedrijvigheid in combinatie met kantoren.

De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is in het Provinciaal Streekplan vastgelegd. Inmiddels is gestart met de planologische voorbereiding om tot een vastgesteld bestemmingsplan in 2007 te komen. In dat kader is recent opgesteld het “Ontwerp-Structuurplan Dordtse Kil IV”. Inspraak over het ontwerp-structuurplan heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2004.

Het terrein Dordtse Kil IV is voor uitgifte gereed in aansluiting op het vol raken van het industrieterrein Dordtse Kil III, naar verwachting in de periode van 2009 tot 2011. De looptijd van Dordtse Kil IV is dan tot 2020.Bruto 102 ha

AfbeeldingKaart van het bestemmingsplan.
PDF-bestandWestelijke Dordtse Oever