Spring naar inhoud
Home Vestigingslocaties Genieterein-Citadelterrein

Genieterein-Citadelterrein

Omschrijving

Het Genie- en Citadelterrein is gelegen aan een nieuwe ontsluitingsweg: het Noordeinde te Hendrik-Ido-Ambacht. Het terrein wordt verkocht onder de naam Business Park Aan de Noord.  Het Citadelterrein (6,5 ha) is bedoeld voor watergebonden en watergerelateerde bedrijven en beschikt over een kade van 500 meter. Het Genieterrein (5,6 ha) is deels aan het water gelegen, maar beschikt niet over een kade.  Hier is ruimte voor watergerelateerde bedrijven en bedrijven in de milieucategorie t/m 5. Voor bedrijven, die behoefte hebben aan een zichtlocatie, is er zowel op het Genieterrein als op het Citadelterrein ruimte langs het Noordeinde.
Het Noordeinde vormt de nieuwe ontsluitingsweg van Hendrik-Ido-Ambacht vanaf de A15. Het terrein is daarmee het visitekaartje van de gemeente en wordt als zodanig ingericht.
Duurzaamheid is een sleutelwoord bij de ontwikkeling van dit terrein. De gebouwen dienen zodanig flexibel te zijn, dat in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van duurzame energie.
Ook wordt de kwaliteit van de gebouwen getoetst op grond van de het GPR Gebouw Systeem, waarbij naar vijf thema’s: milieu, energie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, gekeken wordt.

Locatie
”Business Park Aan de Noord” is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en wordt begrensd door de rivieren de Noord en de Rietbaan aan de oostzijde, het doorgetrokken Noordeinde aan de westzijde, het Frankepad aan de noordzijde en een insteekhaven aan de zuidzijde.
De rivier De Noord is één van de hoofdwatertransportassen in Nederland  en direct bij de A15 gelegen.
 

kaart genieterein-citadelterrein

Beschikbaarheid
Het Business Park aan de Noord wordt ontwikkeld samen met ABB Ontwikkeling BV uit Sliedrecht. ABB geeft de kavels op het Citadelterrein uit en de ROM-D geeft de kavels op het Genieterrein uit.

Vanaf 1 april 2014 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De 1e kavels zijn in juni 2014 uitgegeven.
 
Bestemming
Het bestemmingsplan Antoniapolder-plus is in 2013 vastgesteld. Het Genie- en Citadelterrein is hierin opgenomen als Bedrijvenbestemming.

Binnen het bestemmingsplan worden drie milieuzones onderscheiden. Per zone is aangegeven welke categorieën bedrijven of bedrijfsactiviteiten zich mogen/kunnen vestigen.

  • Milieuzone A: lichte bedrijven (categorie 1 en 2);
  • Milieuzone B: lichte en middelzware bedrijven (categorie 1,2,3 en 4);
  • Milieuzone C: middelzware en zware bedrijven (categorie 1,2,3,4, en 5).

Stedenbouwkundige uitgangspunten
In 2010 is een Beeldkwaliteitsplan door het college van Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld. Dit plan is op te vragen bij de accountmanager van de ROM-D.

Voorzieningen
Het centrum van het Business Park Aan de Noord wordt gevormd door het waterbusplein. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om hier een horecagelegenheid te vestigen.
In nader overleg met eigenaren/projectontwikkelaars, die in de nabijheid van deze locatie al grond in eigendom hebben, wordt in de komende periode de haalbaarheid onderzocht naar de vestiging van publiekstrekkers om en op het waterbusplein. Hiervoor is eind 2014 door gemeente,ROM-D en ontwikkelaars een intentieovereenkomst gesloten.
  
Bereikbaarheid
Vanaf de brug over De Noord, komende uit de richting Alblasserdam/Gorinchem, is het bedrijventerrein ontsloten via het Noordeinde. Tevens vormt het Noordeinde de aansluiting met de A15, richting Europoort. De route Noordeinde/Veersedijk vormt een rechtstreekse verbinding met Zwijndrecht en vrijwel een directe aansluiting op de A15. Tevens is het Noordeinde via de hoofdroute door de vinex-wijk De Volgerlanden ook aangesloten op de A16.
Het terrein is ook bereikbaar met de waterbus (route Dordrecht – Rotterdam v.v.), die ieder half uur hier aanlegt.

Prijzen
Voor het Genieterrein wordt gerekend met een grondprijs van € 250,-/m2.
Voor informatie over prijzen van het Citadelterrein wordt verwezen naar:
Makelaarskantoor Bremavo, de heer G. Roos, telefoonnummer 078 – 612 28 00.

Links
www.businessparkaandenoord.nl