Spring naar inhoud
Home Vestigingslocaties Merwedehaven

Merwedehaven

Omschrijving

MerwedehavensVoor binnenvaartschepen zijn er verschillende havens langs de Beneden Merwede en de Oude Maas. De grootste havens zijn de 1e, 2e en 3e Merwedehaven.

De anderen zijn de Binnen Kalkhaven, de Bomhaven, de Wolwevershaven en de Riedijkshaven. Langs de oostoevers van de Riedijkshaven verrijst in de toekomst woonbebouwing (Stadswerven).

De belangrijkste rivierkades zijn de handelskade, de Buiten Kalkhaven, de Hooikade de Buiten Walevest, het Groothoofd, de Merwekade en de Wantijkade.

Aan de Merwedestraat en Kerkeplaat zijn diverse bedrijven gevestigd die gebruik maken van de 1e Merwedehaven. De bedrijven die aan de 3e Merwedehaven zijn gevestigd zijn bereikbaar via de Baanhoekweg en de Vogelaarsweg.


Locatie

De Merwedehavens zijn naast de Zeehaven de belangrijkste binnenhavens van de gemeente en gelegen aan de Beneden-Merwede. Het Merwedehavengebied omvat 150 hectare netto nat bedrijventerrein. Tegenover de Merwedehavens ligt de haven van Papendrecht. De N3 loopt met een brug over het havengebied.

N3 is een 9,6 kilometer lange Nederlandse weg die de A16 bij Dordrecht-Zuid verbindt met de A15 bij Papendrecht. De N3 wordt onder andere gebruikt als omleidingsroute voor transporten die niet door de Drechttunnel in de A16 kunnen of mogen rijden.

Merwedehavens


Beschikbaarheid

In het gebied van de Merwedehavens zijn een aantal terrein voor uitgifte beschikbaar, zoals:
- Waterfront, bedrijventerrein gelegen aan de oost-/westzijde van de N-3. Terrein is eigendom van projectontwikkelaar HEJA uit Breda en de gronduitgifte wordt verzorgd door Ooms Makelaars uit Dordrecht (078-6144333).
- Voormalige Lips-terrein. Terrein waar in het verleden het bedrijf Lips gevestigd is geweest. David Hart Vastgoed uit Rotterdam is inmiddels eigenaar van het terrein. Diverse opstallen op het terrein zijn voor verhuur beschikbaar. Mocht u hierover meer informatie wensen dan kunt u zich wenden tot David Hart Vastgoed (010-4264455).

Bestemming

De Merwedehavens zijn in planologische zin geregeld in meerdere bestemmingsplannen. Deze plannen zijn voor een deel verouderd en zullen de komende jaren worden vernieuwd. Voor de Oostpoort  (werknaam: Waterfront)  geldt daarentegen een recent bestemmingsplan. Dit kunt u inzien op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen onder het kopje "In werking getreden bestemmingsplannen", bestemmingsplan Gebied Oostpoort e.o. (2009).    

Ook het bestemmingsplan voor de Derde Merwedehaven kunt u op deze manier inzien. Voor de Eerste, Tweede en Derde Merwedehaven zullen voor 1 juli 2013 nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld, namelijk de bestemmingsplannen De Staart en Derde Merwedehaven. Voor deze plangebieden zal de gemeenteraad nog dit jaar Nota's van uitgangspunten vaststellen. Na deze besluitvorming zullen de Nota's op deze site worden geplaatst. Houdt u ook www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen in de gaten voor de meest actuele informatie over de bestemmingsplannen.


 
Bereikbaarheid

De vestigingslocatie is goed bereikbaar per auto (gelegen aan de A3 welke voor een directe verbinding tussen rijkswegen A-15 en A-16 zorgt), openbaar vervoer en fiets.