Spring naar inhoud
Home Vestigingslocaties Zeehaven

Zeehaven

Omschrijving

zeehavengebied dordrechtDe zeehaven van Dordrecht maakt integraal deel uit van het haven- en industriecomplex en van het internationale netwerk van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hierdoor krijgt de havengerelateerde bedrijvigheid in Dordrecht een sterke impuls. De ervaring van het Havenbedrijf Rotterdam bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerrein kan zorgen voor een versnelling van de verdere ontwikkeling van het zeehavengebied. Door de samenwerking die de gemeente Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam zijn aangegaan is het Havenbedrijf Rotterdam het eerste aanspreekpunt voor bedrijven in het Zeehavengebied.
 
Locatie

Het Zeehavengebied van Dordrecht is gelegen in de directe nabijheid van de rijksweg A-16 (Rotterdam – Breda) en tevens in de directe nabijheid van de N-3, de verbindingsweg naar de rijksweg A-15 (Maasvlakte – Rotterdam – Nijmegen)
 
Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Dordrecht willen het 'juiste' bedrijf op de 'juiste' plaats vestigen. Dat betekent op termijn vooral havengerelateerde bedrijvigheid op de kavels die grenzen aan het water. Hiervoor is wel 'schuifruimte' nodig, die mogelijk en onder ander gevonden kan worden in de industrieterreinen Dordtse Kil III en IV.

Zeehaven
 
Bestemming

De gemeente Dordrecht werkt op dit moment aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor het Dordtse Zeehavengebied. Het nieuwe bestemmingsplan is noodzakelijk voor de exploitatie en de verdere ontwikkeling van het havengebied. Zodra het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het Havenbedrijf Rotterdam de hoofderfpachter van de terreinen die momenteel in eigendom zijn bij de gemeente Dordrecht en beheert, exploiteert en ontwikkelt het Havenbedrijf het Zeehavengebied, inclusief Louter Bloemen, geheel voor eigen rekening en risico.
 
Voorzieningen

Het zeehavengebied van Dordrecht is bekend als het meest landinwaarts gelegen zeehavengebied van Nederland. Een absolute pre van dit gebied is de enorme diepgang, tot wel NAP-9,45 m op sommige plekken. Verschillende terreinen in het Zeehavengebied, zoals bijvoorbeeld de Krabbepolder en Louter Bloemen worden beveiligd middels slagbomen.. Tevens is er een stamlijn goederenvervoer in het gebied aanwezig.
 
Bereikbaarheid

De vestigingslocatie is goed bereikbaar per auto (gelegen in de directe nabijheid van de A16 en de A-15)), openbaar vervoer en fiets.
 
Links

Havenbedrijf Rotterdam

SBBD